Stig Madsen Logo

Jeg blev statsautoriseret revisor i 1998.
Dette skete samtidig med, at jeg skiftede fra
revisor verdenen til 100% at arbejde med virksomhedstransaktioner.

Baggrund

Jeg har de seneste 15 år hos Advizer og Deloitte været ansvarlig for nogle af Danmarks førende rådgivningsvirksomheder inden for køb og salg af virksomheder. Det er i denne periode blevet til rigtig mange køb, salg, kapitalfremskaffelser og værdiansættelser.

Jeg har i gennem årene arbejdet med alle typer transaktioner, lige fra ganske små handler, til meget store internationale handler. Jeg har arbejdet med mange forskellige kundetyper, lige fra de ejere, som kun laver én transaktion i deres liv, til de meget professionelle aktører, som køber og sælger virksomheder som deres profession.

De seneste år har jeg fokuseret på små og mellemstore transaktioner. Dette er et bevidst valg fra min side, idet dette segment til stadighed bliver mere professionaliseret, og derfor også efterspørger erfaren rådgivning. Derudover er det for mig meget inspirerende at arbejde i dette segment, hvor det typisk er ejerne selv jeg rådgiver.

Min mission

Jeg vil af markedet blive betragtet som den top professionelle rådgiver, der dedikerer sig 100% til sin klient og derigennem skaber resultaterne.

Hvor adskiller jeg mig fra de øvrige

Jeg adskiller mig fra de øvrige professionelle rådgivere på en række punkter:

Senior ekspertise hele vejen

Jeg varetager selv hele processen og mine kunder får således min fulde attention i hele rådgivningen. Der er typisk rigtig mange penge på spil i en virksomhedstransaktion, og derfor bør denne rådgivning ikke overlades til uerfarne rådgivere.

Omfattende transaktionserfaring

Jeg har i gennem årene varetaget mere end 50 virksomhedstransaktioner, kapitalfremskaffelser og værdiansættelser. Mine kunder får automatisk adgang til de mange erfaringer som jeg har gjort mig i årenes løb. Det er meget værdifuldt når der skal findes løsninger på komplekse problemstillinger.


Multidisciplinær viden i en person

Handel med virksomhed er en kompleks proces, som involverer mange discipliner lige fra strategisk forretningsforståelse, skat, jura, regnskab, værdiansættelse til forhandlingsteknik mm. Kun hvis man har overblikket over alle disse discipliner, kan man opnå den optimale handel, det gælder uanset om man er køber, sælger, skal have en værdiansættelse eller står over for en kapitaltilførsel.

Honoraret er konkurrencedygtigt

Med min personlige involvering i hele rådgivningen kan jeg tilrettelægge processerne effektivt og dermed kan jeg også tilbyde honorarer, der er meget konkurrencedygtige.

Stig Madsen Signatur