Stig Madsen Logo

Salg af virksomhed

Salgsmodning

DINE OVERVEJELSER

Salg af virksomhed eller dele heraf er en meget stor beslutning,
Derfor er det også meget vigtigt, at gennemtænke tingene grundigt og jeg anbefaler derfor, at man i den forbindelse overvejer følgende:

 • Hvad er værdien af virksomheden og hvilke muligheder er der for at
  optimere prisen inden virksomheden sættes til salg ?
 • Timingen skal være rigtig.
 • Hvordan ser køberfeltet ud ? hvilke købere får mest ud af transaktionen ?
 • Hvad er den optimale transaktionsstruktur. Skal der sælges aktier eller
  aktivitet.
 • Skal betaling falde kontant eller kan man inkludere earn-out modeller ?
 • Hvordan tilrettelægges den mest optimale salgsproces så prisen optimeres ?
 • Hvordan får vi designet og udarbejdet salgsmateriale?
 • Hvordan vil medarbejdere, kunder, leverandører og andre
  samarbejdspartnere reagere på et salg og hvordan forbereder man sine
  medarbejdere og samarbejdspartnere bedst muligt på at virksomheden sælges?

MIN ASSISTANCE

Jeg tilbyder min personlige involvering (100%) i alle de sager jeg påtager mig. Dermed får man adgang til min erfaring fra alle de transaktioner, jeg igennem de seneste 15 år har været involveret i. Processen skal i hver enkelt tilfælde skræddersyes for at opnå de bedste resultater.

 • Det vurderes om virksomheden er klar til en salgsproces, og om
  der i markedet kan skabes et tilfredsstillende konkurrenceelement,
  herunder om virksomheden har en veldefineret og klar forretningsplan,
  der er attraktiv for køberfeltet.
 • Værdiansættelse af virksomheden
 • Salgsprocessen designes så der skabes et optimalt forløb for sælgere som
  købere.
 • Salgsmateriale skræddersyes så virksomheden fremstår attraktiv,
  og så køberne nemt kan vurdere mulighederne og værdien for dem.
 • Ledelsesteamet forberedes til processen og på de forhold, som er vigtige
  for pris og vilkår således, at alle er bedst muligt forberedte i dialogen med
  køberne
 • Jeg håndterer hele processen og koordinerer med køberne, rådgivere på
  begge sider således at sælger kan holde fokus på virksomheden.
 • Jeg rådgiver om og varetager forhandlingerne
 • Jeg giver input til at sælger får en optimal salgskontrakt.