Stig Madsen Logo

Salgsmodning

Salgsmodning

DINE OVERVEJELSER

Den dag du ønsker at sætte virksomheden til salg, skal den gerne fremstå veltrimmet og give det bedst mulige indtryk overfor den rigtige køber. Kun på denne måde opnår man den bedste pris. Hvis virksomheden mangler nogle af de fundamentale karakteristika kan man ende i en situation med færre købere og hvor virksomhedens værdi ikke er optimeret.

 • Hvad er de konkurrencemæssige fordele ?
 • Er virksomheden fremtidssikret (produkter/ydelser) ?
 • Er virksomheden afhængig af enkelte kunder/leverandører o.l. ?
 • Giver det mening af konsolidere branchen inden et salg ?
 • Har virksomheden nogle klare og veldefinerede planer ?
 • Er virksomheden afhængig af ejeren eller andre enkeltpersoner ?
 • Er virksomhedens potentiale (fremtidige indtjening) underbygget
  i form af historiske resultater og velunderbyggede budgetter?
 • Er arbejdskapitalen optimeret ?
 • Er den finansielle og juridiske dokumentation på plads ?
 • Hvem skal overtage virksomheden ?

MIN ASSISTANCE

Jeg sætter mig i købers sted og betragter virksomheden med deres briller. Det giver en unik mulighed for at trimme virksomheden maximalt op til et salg. Det mest interessante ved salgsmodning er, at det har en direkte indflydelse på værdien. Og jeg vurderer i hvert enkelt tilfælde, hvordan og i hvilket omfang salgsmodningstiltag påvirker værdien af en virksomhed.

 • Vurdering af hvor virksomheden adskiller sig fra øvrige aktører
  og hvilke adgangsbarrierer der findes.
 • Analyse af markedsudviklingen for virksomhedens produkter.
  Sælges de rigtige produkter på de rigtige markeder ?
 • Vurdering af risci på kunde og leverandørsiden.
 • Vurdering af om organisationen er på plads, og om ejeren
  og/eller nøglepersoner kan erstattes.
 • Vurdering af strategiplaner og hvorvidt de beskriver status
  og potentialet på en underbygget måde.
 • Vurdering af budget-og rapporteringssystemer.
 • Analyse og vurdering af arbejdskapitalen.
 • Gennemgang af selskabets regnskaber og aftalegrundlag.
 • Vurdering af køberfelt og om dette giver anledning til særlige
  salgsmodningstiltag.