Stig Madsen Logo

Værdiansættelse

Værdiansættelse

DINE OVERVEJELSER

Enhver virksomhed har sin egen værdi. Og der er i øvrigt mange forhold, som påvirker tingene når man skal finde frem til værdien af en virksomhed og den til hørende pris på aktier/anparter mm. Værdiansættelse er relevant, uanset om du er sælger, søger kapital eller du står overfor at købe eller tilføre kapital.

Derudover er elementerne bag værdiansættelsesberegningerne ofte kernen i forhandlingerne, hvorfor det er meget vigtigt, at have en klart overblik over de forhold, som har indflydelse på værdiansættelsen.

 • Hvad har den relle indtjening i virksomheden været - historisk ?
 • Er der driftsfremmede forhold, som skal værdiansættes separat ?
 • Hvad er den forventede indtjening i de kommende år ?
 • Hvordan ser pengestrømmende ud ?
 • Hvad er investeringsbehovet ?
 • Hvad er risikoprofilen ?
 • Er kapitalen frit omsættelig, eller er der særlige aktionæraftaler
  som påvirker tingene ?
 • Hvordan serviceres fremmed- og egenkapital ?

MIN ASSISTANCE

Jeg går bag om tallene og vurderer, kapitaltilførsel forudsætningerne og realiteterne heri. Jeg arbejder intenst med at finde de områder som styrker min kundes position, uanset om vi er i en salgssituation eller en købssituation. Det vigtigste for mig er, at min kunde får den bedst mulige forhandlingsposition.

 • Analyse af virksomhedens indtjening og regulering for driftsfremmede poster, engangsindtægter/ udgifter mm
 • Vurdering af, om der findes driftsfremmede aktiver,
  som skal værdiansættes separat
 • Vurdering af om kapitalapparatet er opdateret
 • Vurdering af, og modellering af fremtidig drift, balance og
  pengestrømmesamt vurdering af en optimal kapitalstruktur
 • Analyse af up-/downsides
 • Vurdering af kerne-elementerne i værdiansættelsen og effekten af udsving
  i forudsætningerne
 • Rådgivning om valg af værdiansættelsesmodel og prissætning af virksomhed
 • Vurdering af om modparten har foretaget en markedskonform værdiansættelse