Stig Madsen Logo
Salg af virksomhed

Opnå den højeste pris og de bedste betingelser

Værdi af virksomhed, design af salgsstrategi og proces, kontakt til købere, samt varetagelse af forhandlinger mm.Læs mere

Køb af virksomhed

Vær sikker på at du ved hvad du køber

Investeringsrationale, værdiansættelse, strategi for tilbud og forhandlingstaktik, samt grundig undersøgelse
af target.


Læs mere

Kapitalfremskaffelse

Ofte handler det om mere end penge

Fastlæggelse af kapitalbehov, vurdering af investortyper, hensigtsmæssig struktur, kontakt til investorer, varetagelse af forhandlinger mm.

Læs mere

Værdiansættelse

Pas på regnestykket

Gennemgang af budgetter, cash-flow, vurdering af risici, køberfelt/ marked, up-/downsides, værdiansættelsesmodeller, prissætning mm.


Læs mere

Salgsmodning

Man kan ikke starte
for tidligt

Virksomhedens status og værdi, forbedringsmuligheder og indflydelse på prissætning efter implementering.


Læs mere